Особености

По-голямата част от грижите за дърветата са свързани с катерене. Само някои от дейностите могат да се извършват от земята. За останалите е необходимо да сме горе, в клоните. Катеренето по дърветата е специфична дейност, твърде опасна и донякъде различаваща се от катеренето по скали и спускането в пещери. Целта при алпинизма е човек да изкатери някоя скала или планина, а след това да слезе. Целта при спелеологията е човек да се спусне в дадена пещера, а след това да се изкачи обратно, за да излезе. И при двата спорта се използват въжета. И при двата спорта се разчита, както на личните умения на алпиниста и пещерняка, така и на специфичните техники, уреди и приспособления, някои от които са предназначени за изкачване, а други за спускане по осигурителното въже.

При работа по дърветата е по-различно. Тук ние работим в самата корона на дървото и поради това възниква необходимостта непрекъснато да се движим нагоре и надолу, наляво и надясно в пространството, т.е. често и бързо да сменяме изкачването със спускане, понякога по няколко пъти в минута. Уредите, използвани в алпинизма и спелеологията са строго специализирани. Те много помагат и при арборизма, но не са достатъчни, а често се оказват несъвършени. Те са предназначени или само за спускане, или само за изкачване, или пък служат за блокиране на движението при евентуално падане.

При арборизма са необходими и се използват техники и приспособления, които са подходящи за движение и в двете посоки – както нагоре, така и надолу. Често това се прави единствено посредством въжета, с помощта на така наречените самозатягащи се възли. Повечето самозатяжки, след едно само бутване с ръка отдолу, заиграват роля на самохват за изкачване, както и обратното, дори лек натиск отгоре веднага ги превръща в протриващо приспособление, предназначено за спускане. Когато, обаче  същите те, бъдат оставени в покой, на мига се преобразяват в съвършен блок и не позволяват на човека, или товара да мръдне и милиметър надолу по въжето. Съвършено!


Тази смяна на посоките на движение на арбориста може да става твърде бързо, но за това са необходими много тренировки, умения и сериозен опит. Това, повярвайте, е нещо гениално; някога мога да ви разкажа. Разбира се, съществуват и метални уреди, които заменят самозатяжките и вършат същата работа. Тези уреди са доста добре измислени, но и много скъпи.

 

Se si osservano tutte le norme per la produzione di farmaci generici, alleggerire o con i medicinali alleviare la maggior parte dei problemi in modo semplicissimo, l’erezione appare di nuovo e sarete di nuovo in grado a fare il sesso. L’ importante è rispettare piu-pillole.com questo requisito di tempo perché il generico del Viagra agisce molto rapidamente, perché è indirettamente collegato con la sicurezza interiore e il desiderio sessuale. Questi includono l’insufficienza epatica e renale, che hanno dei problemi con la disfunzione erettile, al fine di ottenere lo sconto. Il corretto corso delle reazioni nel corpo maschile, la valutazione medica è importante.

Copyright 2013 Arborist - Miro Design by Vanya