Водопад

Този воден ефект беше направен преди седем-осем години в двора на едни приятели на Миро. С помощта на кран Мирослав изгради водопада с морените, както и системата от тръби за отвеждане на водата до определените два извора. Помпената станция, както и облицовките на стените и дъното на езерото бяха направени от други хора.

Copyright 2013 Arborist - Miro Design by Vanya