Алпинеум 1

Този алпинеум е направен от Миро пред къщата на неговия братовчед. Това е същата къща с градината с декоративните треви. Камъните са доставени чак от покрайнините на Самоков, от едно разтоварище за земни маси от изкопи за сгради. За съжаление него вече го няма. Зариха дупката и я изравниха с булдозери.

Copyright 2013 Arborist - Miro Design by Vanya